ולאבק תשוב
Dust to Dust
View an English version of this textהצטברות חובות ...
Accumulating Debtטבולה ראסה
Tabula Rasa - a clean slateלתוך החור השחור
Into the Black Hole of the unknownתהו ובהו
Chaos – what goes in, what stays out?הצטברות חובות ...
Accumulating Debtהצטברות חובות ...
Accumulating Debtהצטברות חובות ...
Accumulating Debtהצטברות חובות ...
Accumulating Debtחשבון בשחור
In the Blackמאדום לשחור
From Red to Blackחשבון באדום ...
In the Redחשבון באדום ...
In the Redכניעה
Surrender

This photo is from an exhibit of Hatzor artists on the topic of "the kibbutz" held in HaGalleria HaLevana on Hatzor around 2008. True to the theme of "laundry" the different stages of the privitization were strung out on a clothesline in the gallery.
After consulting with Dov OrNer I took the lint work in a more "artistic" direction - presented in the frames below.

הצילום מתוך תערוכה של אומני חצור בנושא "הקיבוץ" שנערכה בגלריה הלבנה בחצור סביב 2008. כנאמן לנושא ה-"כביסה", השלבים השונים של תהליך ההפרטה נתלו על חבל כביסה בגלריה.
בהתייעצות עם דב אורנר המשכתי את ה-"משחק" עם המוך עד לתוצאות "אמנותיות" יותר כפי שאפשר לראות במסגרות כאן.
click to enlarge - הקליקו להגדלה


click to enlarge - הקליקו להגדלה


click to enlarge - הקליקו להגדלה